LGU’s

LGU Section

To help bring the LGUs closer to their families, friends and constituents, whether in the country or overseas all over the world.

Lalawigan, pangunahing yunit ng pamahalaan

MAY 79 na, humigit-kumulang, ang bilang ng mga lalawigan sa Pilipinas, ayon sa na kalap na tala mula sa Wikipedia.
Ang lalawigan o probinsya ang itinuturing na pangunahing yunit ng local na pamahalaan sa Pilipinas.

Ang Pilipinas ay may 14 na rehiyon na binubuo naman ng mga lalawigan, lungsod at bayan. Ang bawat rehiyon ay may kanya-kanyang heograpiya, kultura at etnolohiya. Hindi nahahati sa mga lalawigan ang Kalakhang Maynila.

May nakatakdang bilang ang bawat rehiyonng bansa kung saannauugnay ang kanilang kinalalagyan mula hilaga pababa sa katimugan. Walang itinakdang bilang ang Kalakhang Maynila o Pambansang Punong Rehiyon, ang Cordillera Autonomous Region (CAR) at ang Autonomous Region in Muslim Mindanao(ARMM).

Pinamumunuan ng isang gobernadorang pamahalaan ng bawat lalawigan saPilipinas. Ang mga lungsod sa isang lalawigan ay hindi nasasakop sa kapangyarihan ng gobernador. Sahangadng lehislatura, bawat rehiyonay binubuong mga distrito. Mayroong mga halal na kinatawan o congressman sa Kongreso ang bawat distrito. Ang mga distrito ay nagtataglay din ng isang luponng mga kagawad(board members) sa Sangguniang Panlalawigan.

Noong Oktubre 302006, inaprubahan ng mamayan ng unang distrito ng Maguindanao ang pagkakabuong isang bagong lalawigan, ang Shariff Kabunsuan, sa isang plebesito na pinamunuanng.Commission on Elections (Comelec).Sinang-ayunan din ng mamamayan noong Disyembre 2, 2006 sa isang plebisito na maging lalawigan ang Dinagat Islands nasakop noon ng Surigao del Norte.

 

Pamahalaang lalawigan

Tulad ng pamahalaang nasyonal ngPilipinas, mayroon ding kagawaranng tagapagpaganap at tagapagbatas ang pamahalaang-panlalawigan.Nasa pamamahalang Kataas-taasang Hukumanng Pilipinas o Korte Supremaang panghukuman na kapangyarihan ng lalawigan. Malaya ang pamahalaang panlalawigan. Binigyan itong tuwirang kapangyarihan napangasiwaan ang sariling mga gawain at tuluy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng pangulo sa pamamagitan ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal.

Kagawaran ng tagapagpaganap

Gobernador ang nakatalagang tagapagpaganap sa bawat lalawigan. Siya ang may hawak sa iba’t ibang mga kagawaran ng lalawigan katulad ng Pangasiwaan, Tanggapang Legal, TanggapanngImpormasyon, TanggapangInhinyeriya, at TanggapanngIngat-Yaman.

Hinahalal ang isang gobernador at may tatlong taon sa isang termino at maaaring gumanap muli sa loob ng tatlong termino kung muling siyang ihahalal. Hinihirang ng isang gobernador ang mga pinunong bawat kagawaran sa kanyang lalawigan.

Kagawaran ng tagapagbatas

Pinamumunuan ang lehislaturang bise-gobernador na nasasakop sa Sangguniang Panlalawigan ng lupon ng mga kagawado bokal mula sa bawat distrito. Depende sa uring kitang lalawigan, maaari itong bumuong lupon ng mga kagawad na binubuong walo hanggang10 miyembro. Binibigyan ng10 kagawadang-una at ikalawang-uri (class) ng lalawigan, samantalang walo naman ang sa ikatlo at ika-apat na uring lalawigan. Natatangi ang Negros Occidental at Cebu dahilang kanilang mga lupon ay binubuong 12 kagawad.

Sa lupon ng mga lalawigan, binubuo itong mga kasaping ex-officio tulad ng pangulong Ligang mgaKapitan o Association of Barangay Captains, Liga ng mga Konsehal sa Pilipinas o Philippine Councilors League (PCL), at ang Pederasyon ng mga Pangulong Sangguniang Kabataan.

Ang gobernador at mga kagawad ay hinahalal ng mamamayan sa lalawigan. Hinahalal naman ang mga kasaping ex-officio sa loob ng kanilang organisasyon. #

 

Mga Rehiyon sa Pilipinas: